Zwyczaje rycerskie – czym są i jak wyglądały w średniowiecznej Europie?

Zwyczaje rycerskie – czym są i jak wyglądały w średniowiecznej Europie?

Co trzeba wiedzieć o zwyczajach rycerskich?

Zwyczaje rycerskie odgrywały wielką rolę podczas życia w średniowieczu i szybko stały się wzorem dostojeństwa i honoru. Aby dowiedzieć się dlaczego zyskały tak wielka popularność należy odpowiedzieć na pytanie: czym są zwyczaje rycerskie?

Zwyczaj rycerski

Zwyczaj rycerski dotyczył zachowań i obowiązków, którymi kierował się rycerz. Każdy rycerz był zobowiązany do przestrzegania szeregu zasad, mających na celu uwypuklenie najważniejszych cnót rycerskich. Rycerze przestrzegali różnych zwyczajów w zależności od kultury w jakiej się wychowali, a więc postaramy się wam przedstawić najpowszechniej stosowane w obrębie średniowiecznej Europy.

Pojedynek rycerski

Bardzo ważnym i mocno rozpowszechnionym w kulturze filmowej zwyczajem było wyzwanie na pojedynek. Rycerze wyzywali siebie na pojedynek z różnych powodów, mogła nim być obrona swojego honoru czy też najzwyczajniejsze udowodnienie swojej męskości. Pojedynki odbywały się na specjalnie przygotowanych arenach i nosiły miano “turnieju rycerskiego”. Turnieje miały w znakomitej większości znaczenie sportowo-rozrywkowe i były również bardzo dobrym sposobem na zgromadzenie bogactwa. Wygrany takiego pojedynku odbierał bowiem przegranemu konia i zbroję. Przypomnijmy, że w średniowiecznej Europie zbroja turniejowa była robiona na zamówienie i kosztowała nie małą fortunę.

Przysięganie wierności swojemu panu

Kolejnym zwyczajem było przysięganie wierności swojemu panu feudalnemu. Rycerze w zamian za swą posługę otrzymywali lenno, przysięgając swojemu panu wierność i pomoc. Takiemu przekazaniu towarzyszyła zazwyczaj uroczysta ceremonia nazywana – inwestyturą. Rycerz po takim obrzędzie zostawał wasalem a pan feudalny seniorem. Każdy wasal mógł dokonać rytuału hołdu lennego i zostać seniorem dla swojego podopiecznego. System ten powodował w średniowiecznej Europie wiele nieprzyjemnych komplikacji, ponieważ zgodnie z bardzo znaną zasadą – “Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”.

Odpowiednie miejsce siedzenia podczas uczt rycerskich

Zwyczaje rycerskie nie skupiały się tylko na pojedynkach i łupach, odnosiły się również do manier przy stole. Rycerze byli zobowiązani do siedzenia w odpowiedniej kolejności według rang i wieku. Dodatkowo każdy rycerz będący w podróży mógł liczyć na swoich rycerskich pobratymców, ponieważ zgodnie ze zwyczajem mieli obowiązek udzielenia mu gościny. Uczta rycerska trwała wiele godzin i była bardzo hucznym przedsięwzięciem. Jedzenie podawane było w misach rozmieszczonych następnie na stołach, aby goście mogli się swobodnie częstować. Jeśli o stołach mowa, układane były one w kształt podkowy, z której prostopadły bok okupywany był przez najważniejszych gości i gospodarza.

Śluby rycerskie i pasowanie

Śluby rycerskie były składane w momencie pasowania. Syn ze szlacheckiego rodu w pewnym momencie swojego życia zostawał uhonorowany pasowaniem na rycerza. Od takiego momentu musiał on przestrzegać kodeksu rycerskiego. Warto zaznaczyć, że nie tylko szlachetnie urodzeni młodzi mężczyźni mogli zostać pasowani na rycerza. Każdy król mógł nadać szlachectwo za niezwykłe osiągnięcia, a zatem zapoczątkować nowy ród szlachecki. Pasowanie polegało na podarowaniu pasa z mieczem i uderzeniem bokiem ostrza w ramię pasowanego. Podczas ceremonii pasowania składane były święte śluby rycerskie.

Podsumowanie

Średniowiecze słynie z wielu rycerskich zwyczajów i tradycji kultywowanych przez setki lat. Rycerze byli symbolem honoru i odwagi, co widać również w specyfice rytuałów przez nich przeprowadzanych. Zwyczaje rycerskie nadal są praktykowane w niektórych kręgach i pozwalają na lepsze zrozumienie i uczczenie historii.

Zwyczaje w Chinach – wprowadzenie do kultury narodu Środka
Zwyczaje afrykańskie — tradycje różnych plemion Etiopii.
Zwyczaje swiateczne w szwecji — starożytność i współczesność

Dodaj komentarz