Polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia – dlaczego warto?

Polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia – dlaczego warto?

Co to takiego windykacja? Dlaczego wierzyciele korzystają z usług firm windykacyjnych i dlaczego lepiej spłacać dług na drodze polubownej? Przedstawiamy szereg korzyści i podpowiadamy, co wolno, a czego nie wolno firmom oferującym tego typu usługi.

Windykacja na drodze polubownej – co to takiego?

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest windykacja? Chodzi tu przede wszystkim o proces odzyskiwania należności. Dzieje się to w oparciu o ściśle określone przepisy prawa. Oznacza to, że windykator do odzyskania długu może stosować wyłącznie te środki, na które pozwalają mu przepisy wynikające z Ustawy przyjętej 2 lipca 2004 (o swobodzie działalności gospodarczej). Warto wiedzieć, że inne uprawnienia posiada windykator, a inne komornik.

W całym tym procesie istotną rolę odgrywają dwie postacie. Pierwsza to osoba zadłużona, która nie wywiązała się z płatności w terminie. Druga – wierzyciel. Jest to podmiot, który na mocy zawartej z dłużnikiem umowy, posiada prawo do żądania zwrotu należności. Może on samodzielnie motywować dłużnika do spłaty długu, może również powierzyć tę czynność firmie windykacyjnej. Ta, korzystając z polubownych metod, może usprawnić przekazanie zaległych środków na konto wierzyciela.

Jak działają firmy windykacyjne?

Warto wspomnieć, że głównymi etapami w procesie odzyskiwania należności są windykacja polubowna oraz postępowanie sądowe. Firmy windykacyjne korzystają przeważnie z metod polubownych. Działają na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Muszą jednak przestrzegać przepisów w zakresie środków wykorzystywanych do motywowania dłużników do spłaty należności.

Dobrze wiedzieć, że przedmiotem działań firm windykacyjnych może być także przeciwdziałanie powstaniu zadłużenia na możliwie wczesnym etapie. Dlatego też oferują one usługi monitoringu i prewencji, które dedykowane są firmom. Mowa tu o kontroli procesów w przedsiębiorstwach, monitorowaniu terminów płatności oraz wysyłaniu wiadomości przypominających klientom o płatności faktury.

Jaki jest zakres działań firmy windykacyjnej?

Dłużnicy powinni być świadomi, jakie uprawnienia posiadają firmy windykacyjne. Zakres ich działań jest uregulowany prawnie. Firma windykacyjna, która działa na rzecz wierzyciela, może motywować dłużnika do spłaty długu np. Poprzez wysyłanie powiadomień w formie listów, e-maili, SMSów czy kontaktu telefonicznego, ale także wizyty np. Doradcy terenowego. Firmy windykacyjne mogą też wysyłać wezwania do zapłaty. Trzeba pamiętać, że nie mają tych samych uprawnień, co komornik. Podobnie i komornik nie korzysta z narzędzi stosowanych przez firmy windykacyjne.

Głównym celem firmy windykacyjnej, której wierzyciel zleca odzyskanie należności, jest doprowadzenie do tego, aby środki jak najszybciej wróciły na jego konto. Firma windykacyjna może motywować dłużnika do spłaty, jak również próbować doprowadzić do ugody w sprawie. W sytuacji, gdy dłużnik nie otrzymuje wezwania do zapłaty, firma windykacyjna dąży do zaktualizowania jego danych teleadresowych tak, aby doręczenie wezwania stało się skuteczne.

Dlaczego warto spłacać długi, zanim sprawa trafi do sądu?

Po wyczerpaniu polubownych starań wierzyciel może skierować sprawę na drogę sądową. Jest to proces czasochłonny, który wymaga od wierzyciela spełnienia szeregu ściśle określonych formalności To także dodatkowe koszty, ale gdy polubowne metody nie przyniosą odpowiednich efektów, a dłużnik będzie unikał kontaktu z firmą windykacyjną lub wierzycielem, może się okazać, że to jedyny sposób na odzyskanie należności.

Trudno powiedzieć, czy jednoznacznie bardziej korzystne dla obu stron jest polubowne rozwiązanie kwestii nieterminowej płatności, ale dosyć często oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy, dla obu stron. To też szansa na to, by mieć realny wpływ na tempo i wysokość spłat na rzecz wierzyciela. Na tym etapie osoba zadłużona może jeszcze negocjować z wierzycielem np. warunki spłaty, jak choćby rozłożenie długu na raty czy wydłużenie czasu na zwrot pełnej sumy.

Odwołanie się od decyzji sądu wymagałoby więcej czynności i ponownie – może wiązać się z kosztami oraz czasem. Rozwiązanie sprawy na etapie polubownym pozwala także na zachowanie dobrych relacji między stronami, co np. w biznesowym świecie może mieć niemałe znaczenie.

Psy rasowe na sprzedaż vs. psy ze schroniska
Jak wypożyczyć łóżko rehabilitacyjne?
Gdzie znaleźć dobry skup samochodów w Bydgoszczy?

Dodaj komentarz