Przydatny program do PIT-37

Przydatny program do PIT-37

PIT-37 bardzo sprawnie wypełnimy w Programie e-pity. W tym wypadku skorzystamy też z wszelkich załączników typu PIT/O, PIT/D, czy PIT-2K i ZAP-3. Co ciekawe, nie musimy znać się na podatkach, gdyż kreator programu zasugeruje nam, jak wybrać i wypełnić formularze….

Read More
O spółce jawnej w świetle prawa

O spółce jawnej w świetle prawa

Na wstępie warto zauważyć, że aktualne unormowania dotyczące spółki jawnej stanowią kontynuację Kodeksu handlowego z r. 1934 (art. 75-142). Ta kodyfikacja opierała się natomiast na uchwalonym w r. 1897 niemieckim Kodeksie handlowym (Handelgesetzbuch, HGB). Co prawda część artykułów k.s.h powtarza,…

Read More
Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Artykuł 869 Kodeksu cywilnego stanowi w § 1, że jeśli umowę spółki cywilnej zawarto na czas nieoznaczony, każdy ze wspólników może wystąpić z niej. Wymagane jest jednak wypowiedzenie swego udziału na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy nie…

Read More
Zanim założysz firmę. Jakie są Twoje zasoby finansowe?

Zanim założysz firmę. Jakie są Twoje zasoby finansowe?

Zostanie przedsiębiorcą to zmiana stylu życia:a. będziesz swoim własnym szefem,b. będziesz mógł swobodnie realizować strategię, którą chcesz,c. nie będziesz już pracownikiem najemnym i nie będziesz musiał utrzymywać hierarchii,d. będziesz płacić sobie z własnych dochodów.Krótko mówiąc, będziesz jedyną osobą odpowiedzialną, ale…

Read More