O spółce jawnej w świetle prawa

O spółce jawnej w świetle prawa

Na wstępie warto zauważyć, że aktualne unormowania dotyczące spółki jawnej stanowią kontynuację Kodeksu handlowego z r. 1934 (art. 75-142). Ta kodyfikacja opierała się natomiast na uchwalonym w r. 1897 niemieckim Kodeksie handlowym (Handelgesetzbuch, HGB). Co prawda część artykułów k.s.h powtarza,…

Read More